Prof. Dr. AYDIN ADİLOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYDIN ADİLOĞLU

T: (0282) 250 2202

M aadiloglu@nku.edu.tr

W aadiloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK (DR)
Öğrenim Yılları: 1989-1992
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1986-1989
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR.
Öğrenim Yılları: 1982-1986
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
2010-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
2005-2010
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
1993-2005
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
1988-1993
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
2014-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ - BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
2011-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ZAHMACIOĞLU A., ADİLOĞLU A., Effects of Increasing Doses of Vermicompost Applications on P and K Contents of Pepper (Capsicum annuum L.) and Eggplant (Solanum melongena L.), Journal of Advanced Agricultural Technologies, 2017.
Özgün Makale CAB
2. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., KARAMAN M. R., The Effect of Different Doses of Calcium NitrateApplications on Some Phytonutrient ElementContents of Leafy Parsley (Petroselinum crispum(Mill.)) Plant, Journal of Experimental Agriculture International, 2017.
Özgün Makale CAB
3. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determination of Nutritional Status of Walnut Orchards by Leaf Analysis in Tekirdağ Region., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017.
Özgün Makale CAB
4. BELLİTÜRK K., HINISLI N., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost Sheep Manure and Cow Manure Applications on Some Nutrient Element Contents of Curly Lettuce Lactuca sativa var, Fresenius Environmental Bulletin, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., Kocabaş A., ADİLOĞLU A., Effect of the Varıous Doses of Vermicompost Implementation on Some Heavy Metal Contents (Cr, Co, Cd, Ni, Pb) of Cucumber (Cucumis sativus L.), Eueasian Journal of Forest Science, 2017.
Özgün Makale Cab
6. KARAMAN M. R., TURAN M., HORUZ A., TÜFENKÇİ M. Ş., ADİLOĞLU A., Interactive Effects of Boron and Humic Acid on the Growth and Nutrient Status of Maize Plant (Zea mays L.)., International Journal of Plant and Soil Science, 2017.
Özgün Makale CAB
7. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Influence of Potassium Fertilizer Practices on Some Macro and Micro Nutrient Element Ingredient of Rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa) Plant., Oxidation Communications, 2017.
Özgün Makale CAB
8. ADİLOĞLU S., SAĞLAM M. T., ADİLOĞLU A., SÜMER A., Phytoremediation of Nickel (Ni) from Agricultural Soils Using Canola (Brassica napus L.), Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 2383-2388, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 96-101, 2016.
Özgün Makale CAB
10. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium From Soil Using Patience Dock (Rumex patientia L.)., Analytical Letters, vol. 49, pp. 601-606, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ADİLOĞLU S., Sağlam M. T., ADİLOĞLU A., Sume A., Phytoremediation of nickel (Ni) from agricultural soils using canola (Brassica napus L.), Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 2383-2388, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 29, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale CAB
13. ADİLOĞLU A., KARAMAN M. R., Trakya Bölgesi’nde Toprakların Organik Madde İçeriklerinin 1984- 2013 Yılları Arasındaki Değişim Trendi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 18, 2015.
Özgün Makale ISI
14. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Eryılmaz Açıkgöz F., Yeniaras T., Solmaz Y., Phytoremediation of Cadmium From Soil Using Patience Dock (Rumex patienta L.), Analytical Letters, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. ADİLOĞLU A., Research of some biological properties of agricultural soils of Bafra plain, Ordu Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. CAB
16. ADİLOĞLU A., TURAN M., KARAMAN M. R., Dizman M., YALÇIN H., DEMİR S., Türkiye’deki Bazı Linyit Yataklarında Gelişen Leonardit Oluşumlarının İncelenmesii, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 18, 2015.
Özgün Makale ISI
17. Adiloğlu S., M Turgut S., ADİLOĞLU A., Phytoremediation of Nickel (Ni) from Agricultural Soils Using Canola (Brassica napus L.)., Desalination and Water Treatment, pp. 1-6, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., DAĞLIOĞLU F., ADİLOĞLU S., The Effect of Increasing Doses of Nitrogen (N) Application for Some Nutrient Elements, Vitamin C and Protein Contents of Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) Plant, Bulgarian Journal of Agriculture, vol. 20, pp. 95-98, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. Eryılmaz Açıkgöz F., ADİLOĞLU A., Dağlıoğlu F., Adiloğlu S., Gülnaz Ç., The Effect of Increasing Doses of Nitrogen (N) Application for Some Nutrient Elements, Vitamin C and Protein Contents of Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) Plant., Bulgarian Journal of Agriculture, 2014.
Özgün Makale SCI
20. SÜMER A., ADİLOĞLU S., ÇETİNKAYA O., ADİLOĞLU A., SUNGUR A., An investigation of some heavy metals (Cr, Ni, Pb) pollution of karamenders basin siols in Canakkale, Tekirdağ Ziraat fakültesi Dergisi, 2013.
Özgün Makale CAB
21. Karaman M., HORUZ A., ADİLOĞLU A., Er F., Effect of Varied Soil Matric Potentials on the Zinc Use Efficiency of Soybean Genotipes (Glicine max L.) Under the Calcareous Soil., Scientific Research and Essays, vol. 8, pp. 304-308, 2013.
Özgün Makale SCI
22. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Şatana A., The Effect of Molybdenum Application on the Growth and Some Nutrient Element Contents of Head Lettuce (Lactuca sativa L.) in Acid Soils, Asian Journal of chmeistry, pp. 937, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
23. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Lime Effectiveness of Crab Shell Powder in Acid Spodosols, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 3179-3185, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
24. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., The Effect of Nitrogen and Zinc Application on the Nickel, Lead and Cadmium Contents of Maize Plant in Typic Xerochrept and Calcixeroll Soils, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 1475-1482, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
25. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Amendment of Acid Soils Using Crab Shell Powder, Asian Journal of Chemistry, vol. 20, pp. 2156-2162, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
26. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Mine Ö., Effect of Different Levels of NaCl and KCl on Growth and Some Biological Indexes of Wheat Plant, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 10, pp. 1941-1943, 2007.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
27. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ÖZKİL M., Effect of different levels of NaCl and KCl on growth and some biological indexes of wheat plant, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.
Özgün Makale CAB
28. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., An Investigation on Nutritional Status of Tea (Camellia sinensis L.) Grown in Eastern Black Sea Region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 9, pp. 365-369, 2006.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
29. ADİLOĞLU A., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for the Available Iron Content of Brown Forest Soils in Turkey, Eurasian Soil Science, pp. 961, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
30. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., The Effect of Boron (B) Application on the Growth and Nutrient Contents of Maize in Zinc (Zn) Deficient Soils, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 12, pp. 387-397, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
31. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., The effect of boron (B) application on the growth and nutrient contents of maize in zinc (Zn) deficient soils., Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2006.
Özgün Makale CAB
32. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Esin G., ÖNER N., Effect of Zinc Application on Cadmium Uptake of Maize Grown in Zinc Deficient Soil, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 10-12, 2005.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
33. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Fertilizer Consumption in Turkey Between 1960 and 2002., Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, pp. 317, 2005.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
34. HHayri T., ADİLOĞLU A., Nurettin Ö., Esin G., Adiloğlu S., Heavy Metal Concentrations in Irrigation Waters and Rice Crops in the Central Trakya Region, Journal of Environmental Protection and Ecology,, vol. 6, pp. 550-552, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
35. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., An investigation on nutritional problems of hazelnut (Corylus avellana L.) grown in acid soils of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2004.
Özgün Makale CAB
36. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., An Investigation on Nutritional Problems of Hazelnut (Corylus avellana) Grown in Acid Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 617-622, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
37. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., An Investigation on Nutritional Status of Hazelnut (Corylus avellana) Grown in Acid Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 617-622, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
38. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., An investigation on nutritional problems of hazelnut (Corylus avellana) grown in acid soils in Turkey, Pakistan Journal of Biological Scinces, 2004.
Özgün Makale CAB
39. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Esin G., Nurettin Ö., The Effect of Various Nitrogen Fertilizers on Zinc (Zn) Availability in Non Calcic Brown Forest Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 601-606, 2004.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
40. ADİLOĞLU A., Kurşun İ., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for Available Zinc Content of Paddy Soils at Thrace Region in Turkey, Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 34, pp. 2607-2617, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
41. ADİLOĞLU A., The Effect of Zinc (Zn) Application on the Available Iron Contents of Calcereous Soils in Thrace Region, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 49, pp. 283-287, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
42. ADİLOĞLU A., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for Available Iron Content of the Soils from Edirne Province in Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 6, pp. 505-510, 2003.
Özgün Makale CAB
43. ADİLOĞLU A., The effect of zinc (Zn) application on uptake of cadmium (Cd) in some cereal species, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 48, pp. 553-556, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
44. Sağlam M., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Effects of fertilizer with potassium applied increasing doses in to soil in tekirdağ conditions on yield and yield components of sunflower (1990- 1991 results), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale CAB
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Eryılmaz Açıkgöz F., Yeniaras T., Solmaz Y., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisinin Kurşun Kirliliğinin Gideriminde Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, International Anatolia Academic Online Journal, cilt 3, ss. 1, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Işık S., ADİLOĞLU A., Kocaeli İli İzmit İlçesi Park ve Bahçelerindeki Bazı Süs Bitkilerinin Beslenme Durumlarının Bitki Analizleriyle Belirlenmesi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 86-91, 2015.
Özgün Makale CAB
3. ADİLOĞLU A., Türkiye’nin En Verimli Topraklarında Neler Oluyor?, Türkiye Kimya Derneği Dergisi, cilt 1, ss. 62-66, 2015.
Özgün Makale --
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Prof. R. M. K., Bitki Besleme, Bölüm: 1-Gübreler ve Gübreleme Tekniği, 2- Kültür Bitkilerinde Beslenme ve kailte İlişkileri, Yayın Yeri: Dumat Ofset, Editör: Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN, 2012.
Ders Kitabı
2. Sağlam M., ADİLOĞLU A., Su Kalitesi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1997.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ADİLOĞLU A., YALÇIN H., DEMİR S., DİZMAN M., TURAN M., KARAMAN M. R., An Investigation of Leonardite Formation Developed in Some Lignit Deposits in Turkey., 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
2. KARAMAN M. R., TURAN M., ADİLOĞLU A., Contaminant Effects of Open-Cast Lignite Operations on the Growth and Quality of Olive Trees Growing on These Regions, 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
3. HORUZ A., TURAN M., AKINOĞLU G., GÜNEŞ A., KORKMAZ A., KAYA Y., KITIR N., ADİLOĞLU S., TÜFENKÇİ Ş., ADİLOĞLU A., KARAMAN M. R., Effects of Phosphogypsum Waste Application on Corn Yield and Mineral Nutrient Contents (Zea mays L.)., 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
4. KARAMAN M. R., DORAN İ., ADİLOĞLU A., Interactive Effects of Probiotics and Peats on Growth and Bioactive Composition of Strawberry (Fragaria × ananassa L.)., 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium. (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
5. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ÇAKTÜ E., ADİLOĞLU A., The Effects of Vermicompost Application on the Yield of Lettuce Plant (Lactuca sativa L. var. crispa)., 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
6. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., The Effects of Increasing Mycorrhiza Application on Some Macro Element Nutrition of Baby Carrots (Daucus carota L.) Plant, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
7. KARAMAN M. R., SUSAM T., HORUZ A., TÜFENKÇİ Ş., ADİLOĞLU A., Compairing of Geostatistical Interpolation Methods in Predicting of Spatial Variability of Available Phosphorus on the Wheat Field., The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress. (20.09.2017-23.09.2017).
Özet bildiri
8. KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., HORUZ A., TÜFENKÇİ Ş., TURAN M., ADİLOĞLU S., Determination of Suitable Extraction Method for the Available Iron (Fe) Content of Calcareous Soils, The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress (20.09.2017-23.09.2017).
Özet bildiri
9. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU A., The Effects of Hazelnut Biochar and Mycorrhiza Applications on Some Biological Characteristics of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. Chinensis L.) Plant, IX. International Congress on Hazelnut. (15.08.2017-19.08.2017).
Özet bildiri
10. ADİLOĞLU S., KOCA Y. K., BELLİTÜRK K., YİNANÇ A., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determination of Heavy Metal Pollution of Muratlı Districts Soils in Tekirdağ Province with Geostatistical Modeling Methods., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.08.2017).
Özet bildiri
11. SÜMER A., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., Determination of Boron Extraction Methods for Plant Available Boron Content in Canola Grown Soils, Tekirdağ and Çanakkale Provinces., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
12. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., IRMAK YILMAZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp.chinensis L.) Plant, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
13. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrot (Daucus carota L.) Plant., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
14. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Interaction of Between Cd and Zn in Barley (Hordeum vulgare L.) Plant for Phytoextraction Method, 19th International Conferance on Agriculture, Environment and Sustainability (26.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
15. ADİLOĞLU A., CERİT Y., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., KORKMAZ A., An Investigation of Irrigation Waters Quality Used for Vegetables Irrigation in Hafik District, Sivas Province, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
16. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determining Boron (B), Molybdenum (Mo) and Sodium (Na) Nutritional Status of Walnut Orchards in Tekirdağ Province by Leaf Analysis., 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
17. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Gyttja Application on Some Chemical Properties of the Soils, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
18. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Dose Gyttja Application on Some Nutrient Element Contents of Triticale (Tritico secale L.) Plant, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
19. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effects of Dock (Rumex patienta L.) Plant in the Soil which is used Phytoremediation Method., International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
20. KARAMAN M. R., TURAN M., ADİLOĞLU A., HORUZ A., KUTLU E., Base actosol uygulaması altında farklı mısır genotiplerinin zea mays L gelişimi ve fosfor alım etkinlikleri, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
21. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Hümik asit uygulamasının tere Lepidium sativum L bitkisinin bazı makro besin elementi içeriklerine etkisi, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
22. MAMATOV N., KARAMAN M. R., TURAN M., ADİLOĞLU A., Interactive effects of probiotics and humic substances on growth and bioactive composition of clover Medicago sativa L, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
23. KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., TURAN M., HORUZ A., Effect of Decreased P Application Under the Humic Acid Treatment on the Growth andNutrition of Lettuce Lactuca sativa L, 2 nd International Turkic World Conferance on Chemical Sciences and Technologies (26.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
24. KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., TURAN M., Potential Effects of Open Cast Lignite Operations on the Growth and Quality of Olive TreesGrowing on These Region, 2nd International Turkic World Conferance on Chemical Sciences and Technologies (26.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
25. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., Yeniaras T., An investigation of Cr heavy metal removal from soil with doc plant Rumex patientia L, EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
26. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., Şatana A., The effect of vermicompost applications on some micro nutrient element Fe Cu Zn Mn contents of cucumber Cucumis sativus L plant, EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
27. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The effect of vermicompost on macro plant nutritions of pepper Capsicum annuuum L, EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
28. ADİLOĞLU A., FİLİZ Ü. V., Determination of some heavy metal pollution of rice plant Oryza sativa L in İpsala Edirne province, 3. International Conference on Recycling and Reuse (28.09.2016-30.09.2016).
Özet bildiri
29. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., KARAMAN M. R., ADİLOĞLU S., Artan dozlarda Leonardit uygulamasının pak choi Brassica rapa L subsp var Chinensis L bitkisinin vejetatif gelişim ve bazı makro ve mikro bitki besin elementleri içeriğine etkisi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
30. TURAN M., KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., GÜNEŞ A., ER F., DORAN İ., ARJUMEND T., Bakteriyel humik asit uygulaması altında azaltılmış fosforun marulun Lactuca sativa L gelişimi ve beslenmesine etkisi, Ulusarası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
31. ADİLOĞLU A., SARI T., Edirne ili otoban kenarlarındaki topraklarda ağır metal kirliliğinin araştırılması, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
32. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Farklı dozlarda kalsiyum nitrat uygulamasının maydanoz Petroselinum hortense bitkisinin bazı bitki besin maddesi içeriği üzerine etkisi, Uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
33. ADİLOĞLU A., YILDIZ Y., KARAMAN M. R., Kocaeli ili Başiskele ilçesinde yetiştirilen karalahana Brassica oleracea var acephala bitkisinin beslenme durumunun bitki analizleriyle belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
34. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Potasyumlu gübrelemenin roka Eruca vesicaria subsp sativa bitkisinin bazı makro ve mikro besin maddesi içerikleri üzerine etkisi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
35. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Vermikompostun biber Capsicum annuum L bitkisi yetiştiriien topraklardaki verimlilil üzerine etkisi Mikro elementler, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
36. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Vermikompost uygulamasının hıyar Cucumis sativus L bitkisinin bselenme durumu üzerine etkisi Makro elementler, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
37. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium Cd from Agricultural Soils Using Dock Rumex patienta L, ICOCEE 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MRüştü K., HORUZ A., Turan M., ADİLOĞLU A., Base Actosol Uygulaması Altında Farklı Mısır Genotiplerinin Lycopersicon esculentum L Gelişimi ve Fosfor Alım Etkinlikleri, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (21.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
2. ADİLOĞLU A., TURAN M., MRüştü K., GELİ Müessesesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Açık Ocak Linyit İşletmeciliğinin Çevresinde Yer Alan Zeytin Ağaçlarının Vejetatif Gelişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
3. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., KARAKAŞ Ö., SÜMER A., GÖNÜLSÜZ E., SARI H., Tekirdağ kıyı şeridi topraklarında ağır metal kirliliği, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
4. ADİLOĞLU A., GÜLER M., Hayrabolu Yöresi Topraklarının Verimlilik Durumu, Hayrabolu İlçesi Değerleri Sempozyumu (13.10.2010-13.10.2010).
Tam metin bildiri
5. SAĞLAM M., TOK H., ADİLOĞLU A., ÖNER N., BELLİTÜRK K., Trakya Yöresinden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan Amonyak Şeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma, I.Trakya Toprak Ve Gübre Sempozyumu (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
6. Sağlam M., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Effects of K fertilizer applied into soil in different doses in Tekirdağ conditions on yield and yield properties of sunflower, İlhan akalan Soil and Environment symposium (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
7. SAĞLAM M. T., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Tekirdağ Koşullarında Toprağa Farklı Miktarda Uygulanan Potasyumlu Gübrenin Ayçiçeği Bitkisinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerindeki Etkileri, Toprak İlmi Derneği 13. Bilimsel Toplantısı, İlhan Akalan, Toprak ve Çevre Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NkÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
2. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
3. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
Yayın Hakemlikleri
1. International Journal of Agricultural Policy and Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
3. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
4. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Archives of Agronomy and soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CAB
7. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi CAB, ULAKBİM
9. Excellent Word Journal of Agriculture Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
10. Scientific Research Publishing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
11. Agricultural Science research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
12. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Archives of Agronomy and Soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Soil and sediment Contamination An International Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
16. Journal Review Department, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
17. Archives of Agronomy and Soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. Premier Publishers, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CAB
20. SDÜ Fen Bilimleri Ensitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
21. Advances in Plants and Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
22. Environmental Monitoring and Assesment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
23. Premier Publishers, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
24. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
25. Biological Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
26. Advances in Plant and Agriculture Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
27. International Journal of Agricultural Policy and Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
28. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
29. Environmental Monitoring and Assesment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
30. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
31. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
32. Biological Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
33. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB
Ulusal Projeler
1. Artan Miktarlarda Leonardit ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarnın Çavdar Secale cereale L Bitkisinin Gelişimi ve Bazı Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.07.2016-01.08.2017.
2. Zeytin Fidanı Yetiştiriciliğinde Vermikompost Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2016-20.06.2017.
3. Tekirdağ ili Muratlı İlçesi nde Yetiştirilen Buğday Triticum aestivum L Bitkisinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleriyle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.02.2016-30.11.2016.
4. Akuakültür Atığı ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Salata Lactuca sativa L var crispa Bitkisinin Verim Bazı Bitki Besin Elementi İçeriği ile Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.02.2015-30.12.2015.
5. Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.08.2014-03.05.2016.
6. Labada Bitkisinin Fitoremediasyonda Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2014-05.07.2015.
7. Kırklareli İlinde Otoban Kenarlarında Bulunan Tarım Arazilerinde Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.01.2011-30.11.2011.
8. Artan dozlarda azot uygulamasının komatsuna (Brassica rapa var. Pervidis) bitkisinin bazı besin elementleri, C vitamini, protein ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2011-01.01.2011.
9. Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Kanola Tarımında Bitkilere Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2011.
10. Cd Toksitesinin Fasulye Phaseolus vulgaris Bitkisinde Meydana Getirdiği Stres Proteinlerinin ve Fizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.02.2008-28.12.2009.
11. İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde İSKİ Atıksu Arıtma Çamuru Kullanımının Bitki Gelişimi Toprak Özelikleri ve Su Kullanımına Etkisi TÜBİTAK Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 09.02.2003-23.08.2005.
12. Uzunköprü ve Meriç Yöresinde Çeltik Sulamasında Kullanılan Ergene Nehri nde Bazı Ağır Metal Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.02.2003-23.08.2004.
13. Trakya Yöresinde Buğdayın ve Buğday Yetiştirilen Toprakların Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
14. Trakya Bölgesi Buğday ve Ayçiçeği Ekim Alanlarında Çinko Miktarının Tayininde Uygulanabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
15. Trakya Bölgesinden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan Amonyak Şeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.02.1998-29.12.1998.
16. Trakya Bölgesi Topraklarında Şeker Pancarı Bitkisinde Bor Noksanlığı Belirtilerinin Araştırılması ve Bu Belirtilerin Bazı Bor Bileşikleri ile Giderilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 10.03.1991-25.08.1992.
Üyelikler
İl Toprak Koruma Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012.
Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Koordinatör, Başkan, 2007-.
Balkan Environmental Association (BENA), Üye, 2002-.
European Society for Soil Conservation, Üye, 2000-.
ÖSYM ve AÖF İl Sınav Yöneticiliği Yardımcılığı, Başkan Yardımcısı, 1994-2004.
Türkiye Toprak İlmi Derneği, Üye, 1989-.