Prof. Dr. AYDIN ADİLOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYDIN ADİLOĞLU

T: (0282) 250 2202

M aadiloglu@nku.edu.tr

W aadiloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez: (1992)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1986
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2005-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1993-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1992-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1988-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
2014-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ - BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
2011-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BELLİTÜRK K., HINISLI N., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost Sheep Manure and Cow Manure Applications on Some Nutrient Element Contents of Curly Lettuce Lactuca sativa var, Fresenius Environmental Bulletin, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ADİLOĞLU S., SAĞLAM M. T., ADİLOĞLU A., SÜMER A., Phytoremediation of Nickel (Ni) from Agricultural Soils Using Canola (Brassica napus L.), Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 2383-2388, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 96-101, 2016.
Özgün Makale CAB
4. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium From Soil Using Patience Dock (Rumex patientia L.)., Analytical Letters, vol. 49, pp. 601-606, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ADİLOĞLU S., Sağlam M. T., ADİLOĞLU A., Sume A., Phytoremediation of nickel (Ni) from agricultural soils using canola (Brassica napus L.), Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 2383-2388, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 29, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale CAB
7. ADİLOĞLU A., KARAMAN M. R., Trakya Bölgesi’nde Toprakların Organik Madde İçeriklerinin 1984- 2013 Yılları Arasındaki Değişim Trendi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 18, 2015.
Özgün Makale ISI
8. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Eryılmaz Açıkgöz F., Yeniaras T., Solmaz Y., Phytoremediation of Cadmium From Soil Using Patience Dock (Rumex patienta L.), Analytical Letters, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ADİLOĞLU A., Research of some biological properties of agricultural soils of Bafra plain, Ordu Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. CAB
10. ADİLOĞLU A., TURAN M., KARAMAN M. R., Dizman M., YALÇIN H., DEMİR S., Türkiye’deki Bazı Linyit Yataklarında Gelişen Leonardit Oluşumlarının İncelenmesii, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 18, 2015.
Özgün Makale ISI
11. Adiloğlu S., M Turgut S., ADİLOĞLU A., Phytoremediation of Nickel (Ni) from Agricultural Soils Using Canola (Brassica napus L.)., Desalination and Water Treatment, pp. 1-6, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., DAĞLIOĞLU F., ADİLOĞLU S., The Effect of Increasing Doses of Nitrogen (N) Application for Some Nutrient Elements, Vitamin C and Protein Contents of Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) Plant, Bulgarian Journal of Agriculture, vol. 20, pp. 95-98, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Eryılmaz Açıkgöz F., ADİLOĞLU A., Dağlıoğlu F., Adiloğlu S., Gülnaz Ç., The Effect of Increasing Doses of Nitrogen (N) Application for Some Nutrient Elements, Vitamin C and Protein Contents of Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) Plant., Bulgarian Journal of Agriculture, 2014.
Özgün Makale SCI
14. SÜMER A., ADİLOĞLU S., ÇETİNKAYA O., ADİLOĞLU A., SUNGUR A., An investigation of some heavy metals (Cr, Ni, Pb) pollution of karamenders basin siols in Canakkale, Tekirdağ Ziraat fakültesi Dergisi, 2013.
Özgün Makale CAB
15. Karaman M., HORUZ A., ADİLOĞLU A., Er F., Effect of Varied Soil Matric Potentials on the Zinc Use Efficiency of Soybean Genotipes (Glicine max L.) Under the Calcareous Soil., Scientific Research and Essays, vol. 8, pp. 304-308, 2013.
Özgün Makale SCI
16. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Şatana A., The Effect of Molybdenum Application on the Growth and Some Nutrient Element Contents of Head Lettuce (Lactuca sativa L.) in Acid Soils, Asian Journal of chmeistry, pp. 937, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Lime Effectiveness of Crab Shell Powder in Acid Spodosols, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 3179-3185, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
18. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., The Effect of Nitrogen and Zinc Application on the Nickel, Lead and Cadmium Contents of Maize Plant in Typic Xerochrept and Calcixeroll Soils, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 1475-1482, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
19. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Amendment of Acid Soils Using Crab Shell Powder, Asian Journal of Chemistry, vol. 20, pp. 2156-2162, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
20. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Mine Ö., Effect of Different Levels of NaCl and KCl on Growth and Some Biological Indexes of Wheat Plant, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 10, pp. 1941-1943, 2007.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
21. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ÖZKİL M., Effect of different levels of NaCl and KCl on growth and some biological indexes of wheat plant, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.
Özgün Makale CAB
22. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., An Investigation on Nutritional Status of Tea (Camellia sinensis L.) Grown in Eastern Black Sea Region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 9, pp. 365-369, 2006.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
23. ADİLOĞLU A., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for the Available Iron Content of Brown Forest Soils in Turkey, Eurasian Soil Science, pp. 961, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
24. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., The Effect of Boron (B) Application on the Growth and Nutrient Contents of Maize in Zinc (Zn) Deficient Soils, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 12, pp. 387-397, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
25. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., The effect of boron (B) application on the growth and nutrient contents of maize in zinc (Zn) deficient soils., Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2006.
Özgün Makale CAB
26. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Esin G., ÖNER N., Effect of Zinc Application on Cadmium Uptake of Maize Grown in Zinc Deficient Soil, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 10-12, 2005.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
27. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Fertilizer Consumption in Turkey Between 1960 and 2002., Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, pp. 317, 2005.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
28. HHayri T., ADİLOĞLU A., Nurettin Ö., Esin G., Adiloğlu S., Heavy Metal Concentrations in Irrigation Waters and Rice Crops in the Central Trakya Region, Journal of Environmental Protection and Ecology,, vol. 6, pp. 550-552, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
29. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., An Investigation on Nutritional Problems of Hazelnut (Corylus avellana) Grown in Acid Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 617-622, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
30. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., An Investigation on Nutritional Status of Hazelnut (Corylus avellana) Grown in Acid Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 617-622, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., An investigation on nutritional problems of hazelnut (Corylus avellana) grown in acid soils in Turkey, Pakistan Journal of Biological Scinces, 2004.
Özgün Makale CAB
32. ADİLOĞLU A., Adiloğlu S., Esin G., Nurettin Ö., The Effect of Various Nitrogen Fertilizers on Zinc (Zn) Availability in Non Calcic Brown Forest Soils, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 50, pp. 601-606, 2004.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
33. ADİLOĞLU A., Kurşun İ., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for Available Zinc Content of Paddy Soils at Thrace Region in Turkey, Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 34, pp. 2607-2617, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
34. ADİLOĞLU A., The Effect of Zinc (Zn) Application on the Available Iron Contents of Calcereous Soils in Thrace Region, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 49, pp. 283-287, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
35. ADİLOĞLU A., Determination of Suitable Chemical Extraction Methods for Available Iron Content of the Soils from Edirne Province in Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 6, pp. 505-510, 2003.
Özgün Makale CAB
36. ADİLOĞLU A., The effect of zinc (Zn) application on uptake of cadmium (Cd) in some cereal species, Archives of Agronomy and Soil Science, vol. 48, pp. 553-556, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
37. Sağlam M., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Effects of fertilizer with potassium applied increasing doses in to soil in tekirdağ conditions on yield and yield components of sunflower (1990- 1991 results), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale CAB
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Adiloğlu S., ADİLOĞLU A., Eryılmaz Açıkgöz F., Yeniaras T., Solmaz Y., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisinin Kurşun Kirliliğinin Gideriminde Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, International Anatolia Academic Online Journal, cilt 3, ss. 1, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Işık S., ADİLOĞLU A., Kocaeli İli İzmit İlçesi Park ve Bahçelerindeki Bazı Süs Bitkilerinin Beslenme Durumlarının Bitki Analizleriyle Belirlenmesi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 86-91, 2015.
Özgün Makale CAB
3. ADİLOĞLU A., Türkiye’nin En Verimli Topraklarında Neler Oluyor?, Türkiye Kimya Derneği Dergisi, cilt 1, ss. 62-66, 2015.
Özgün Makale --
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Prof. R. M. K., Bitki Besleme, Bölüm: 1-Gübreler ve Gübreleme Tekniği, 2- Kültür Bitkilerinde Beslenme ve kailte İlişkileri, Yayın Yeri: Dumat Ofset, Editör: Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN, 2012.
Ders Kitabı
2. Sağlam M., ADİLOĞLU A., Su Kalitesi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1997.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARAMAN M. R., TURAN M., ADİLOĞLU A., HORUZ A., KUTLU E., Base actosol uygulaması altında farklı mısır genotiplerinin (zea mays L.) gelişimi ve fosfor alım etkinlikleri, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Özet bildiri
2. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Hümik asit uygulamasının tere (Lepidium sativum L.) bitkisinin bazı makro besin elementi içeriklerine etkisi, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
3. MAMATOV N., KARAMAN M. R., TURAN M., ADİLOĞLU A., Interactive effects of probiotics and humic substances on growth and bioactive composition of clover (Medicago sativa L.), 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hümik Madde Kongresi (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
4. KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., TURAN M., HORUZ A., Effect of Decreased P Application Under the Humic Acid Treatment on the Growth and Nutrition of Lettuce (Lactuca sativa L.), 2 nd International Turkic World Conferance on Chemical Sciences and Technologies (26.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
5. KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., TURAN M., Potential Effects of Open-Cast Lignite Operations on the Growth and Quality of Olive Trees Growing on These Region, 2nd International Turkic World Conferance on Chemical Sciences and Technologies (26.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
6. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., Yeniaras T., An investigation of Cr heavy metal removal from soil with doc plant (Rumex patientia L.), EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
7. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., Şatana A., The effect of vermicompost applications on some micro nutrient element (Fe, Cu, Zn, Mn) contents of cucumber (Cucumis sativus L.) plant, EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
8. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The effect of vermicompost on macro plant nutritions of pepper (Capsicum annuuum L.), EUROSOIL 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
9. ADİLOĞLU A., FİLİZ Ü. V., Determination of some heavy metal pollution of rice plant (Oryza sativa L.) in İpsala, Edirne province, 3. International Conference on Recycling and Reuse (28.09.2016-30.09.2016).
Özet bildiri
10. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., KARAMAN M. R., ADİLOĞLU S., Artan dozlarda Leonardit uygulamasının pak choi (Brassica rapa L. subsp. var Chinensis L.) bitkisinin vejetatif gelişim ve bazı makro ve mikro bitki besin elementleri içeriğine etkisi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
11. TURAN M., KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., GÜNEŞ A., ER F., DORAN İ., ARJUMEND T., Bakteriyel humik asit uygulaması altında azaltılmış fosforun marulun (Lactuca sativa L.) gelişimi ve beslenmesine etkisi, Ulusarası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
12. ADİLOĞLU A., SARI T., Edirne ili otoban kenarlarındaki topraklarda ağır metal kirliliğinin araştırılması, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
13. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Farklı dozlarda kalsiyum nitrat uygulamasının maydanoz (Petroselinum hortense) bitkisinin bazı bitki besin maddesi içeriği üzerine etkisi, Uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
14. ADİLOĞLU A., YILDIZ Y., KARAMAN M. R., Kocaeli ili Başiskele ilçesinde yetiştirilen karalahana (Brassica oleracea var. acephala) bitkisinin beslenme durumunun bitki analizleriyle belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
15. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Potasyumlu gübrelemenin roka (Eruca vesicaria subsp. sativa) bitkisinin bazı makro ve mikro besin maddesi içerikleri üzerine etkisi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
16. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Vermikompostun biber (Capsicum annuum L.) bitkisi yetiştiriien topraklardaki verimlilil üzerine etkisi: Mikro elementler, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
17. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Vermikompost uygulamasının hıyar (Cucumis sativus L.) bitkisinin bselenme durumu üzerine etkisi: Makro elementler, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri´2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
18. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium(Cd) from Agricultural Soils Using Dock (Rumex patienta L.), ICOCEE 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MRüştü K., HORUZ A., Turan M., ADİLOĞLU A., Base Actosol Uygulaması Altında Farklı Mısır Genotiplerinin (Lycopersicon esculentum L.) Gelişimi ve Fosfor Alım Etkinlikleri., Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (21.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
2. ADİLOĞLU A., TURAN M., MRüştü K., GELİ Müessesesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Açık Ocak Linyit İşletmeciliğinin Çevresinde Yer Alan Zeytin Ağaçlarının Vejetatif Gelişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi., Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (21.05.2015-23.05.2015).
Poster
3. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., KARAKAŞ Ö., SÜMER A., GÖNÜLSÜZ E., SARI H., Tekirdağ kıyı şeridi topraklarında ağır metal kirliliği, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Sözlü Bildiri
4. ADİLOĞLU A., GÜLER M., Hayrabolu Yöresi Topraklarının Verimlilik Durumu, Hayrabolu İlçesi Değerleri Sempozyumu (13.10.2010-13.10.2010).
Sözlü Bildiri
5. Sağlam M., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Effects of K fertilizer applied into soil in different doses in Tekirdağ conditions on yield and yield properties of sunflower, İlhan akalan Soil and Environment symposium (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
6. SAĞLAM M. T., ALTAY H., ADİLOĞLU A., Tekirdağ Koşullarında Toprağa Farklı Miktarda Uygulanan Potasyumlu Gübrenin Ayçiçeği Bitkisinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerindeki Etkileri, Toprak İlmi Derneği 13. Bilimsel Toplantısı, İlhan Akalan, Toprak ve Çevre Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
2. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
3. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Editörlük, Yayın Yeri: NkÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı.
Uluslararası Dergi CAB
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2013-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
2. (01.01.2013-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
3. (01.01.2011-01.01.2013).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
4. (01.01.2011-01.01.2013).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
5. (01.01.2011-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
6. (01.01.2011-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
7. (01.01.2011-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
8. (01.01.2010-01.01.2014).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
9. (01.01.2009-01.01.2010).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
10. (01.01.2007-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
11. Agricultural Science research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
12. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Archives of Agronomy and Soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Soil and sediment Contamination An International Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
16. Journal Review Department, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
17. Archives of Agronomy and Soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. Premier Publishers, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CAB
20. SDÜ Fen Bilimleri Ensitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
21. Advances in Plants and Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
22. Environmental Monitoring and Assesment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
23. Premier Publishers, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
24. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
25. Biological Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
26. Advances in Plant and Agriculture Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
27. International Journal of Agricultural Policy and Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
28. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
29. Environmental Monitoring and Assesment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
30. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
31. Biological Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
32. International Journal of Agricultural Policy and Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
33. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
34. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
35. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
36. Analytical Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
37. Archives of Agronomy and soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
38. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CAB
39. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
40. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi CAB, ULAKBİM
41. Excellent Word Journal of Agriculture Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
42. Scientific Research Publishing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
43. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ ili Muratlı İlçesi’nde Yetiştirilen Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleriyle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.02.2016-30.11.2016.
2. Akuakültür Atığı ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Verim, Bazı Bitki Besin Elementi İçeriği ile Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.02.2015-30.12.2015.
3. Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.08.2014-03.05.2016.
4. Labada Bitkisinin Fitoremediasyonda Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2014-05.07.2015.
5. Kırklareli İlinde Otoban Kenarlarında Bulunan Tarım Arazilerinde Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.01.2011-30.11.2011.
6. Artan dozlarda azot uygulamasının komatsuna (Brassica rapa var. Pervidis) bitkisinin bazı besin elementleri, C vitamini, protein ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2011-01.01.2011.
7. Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Kanola Tarımında Bitkilere Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2011.
8. Cd Toksitesinin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Bitkisinde Meydana Getirdiği Stres Proteinlerinin ve Fizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.02.2008-28.12.2009.
9. İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde İSKİ Atıksu Arıtma Çamuru Kullanımının Bitki Gelişimi, Toprak Özelikleri ve Su Kullanımına Etkisi. TÜBİTAK Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 09.02.2003-23.08.2005.
10. Uzunköprü ve Meriç Yöresinde Çeltik Sulamasında Kullanılan Ergene Nehri?nde Bazı Ağır Metal Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.02.2003-23.08.2004.
11. Trakya Yöresinde Buğdayın ve Buğday Yetiştirilen Toprakların Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
12. Trakya Bölgesi Buğday ve Ayçiçeği Ekim Alanlarında Çinko Miktarının Tayininde Uygulanabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
13. Trakya Bölgesinden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan Amonyak Şeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.02.1998-29.12.1998.
14. Trakya Bölgesinden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan Amonyak ޞeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1998-01.01.1998.
15. Trakya’daki Ergene Nehri ve Kollarında Bazı Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1995-01.01.1995.
16. Trakya Bölgesi Topraklarında Şeker Pancarı Bitkisinde Bor Noksanlığı Belirtilerinin Araştırılması ve Bu Belirtilerin Bazı Bor Bileşikleri ile Giderilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 10.03.1991-25.08.1992.
Ödüller
1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2009 yılında bir defa), 2009.
2. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2008 yılında bir defa), 2008.
3. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2007 yılında bir defa), 2007.
4. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2006 yılında bir defa), 2006.
5. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2004 yılında bir defa),, 2004.
6. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proğramı ödülü (2004 yılında ikinci kez),, 2004.
Üyelikler
İl Toprak Koruma Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012.
Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Koordinatör, Başkan, 2007-.
Balkan Environmental Association (BENA) (Mayıs 2002), Üye, 2002-.
European Society for Soil Conservation (ESSC) (Mart 2000), Üye, 2000-.
ÖSYM ve AÖF İl Sınav Yöneticiliği Yardımcılığı, Başkan Yardımcısı, 1994-2004.
Türkiye Toprak İlmi Derneği (Ekim 1989), Üye, 1989-.